Skype
На головну Лого

Державне підприємство
"Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці"

 
 • Навчання з питань охорони праці та промислової безпеки, Моб. тел. 050 317 95 86
 • Навчання по електробезпеці, Моб. тел. 050 317 95 86
 • Навчання по висоті, Моб. тел. 050 317 95 86
 • Навчання по газу, Моб. тел. 050 317 95 86
 • Навчання по посудинам, навчання по котлам, Моб. тел. 050 317 95 86
 • Навчання по кранам, навчання по пыдйомникам, Моб. тел. 050 317 95 86
 • Навчання по навантажувачам, Моб. тел. 050 317 95 86
 • Навчання по ліфтам, Моб. тел. 050 317 95 86
 • Навчання по пасажирським підвисним канатним дорогам, Моб. тел. 050 317 95 86
 • Навчання по атракціонам, Моб. тел. 050 317 95 86
 • Навчання по розробкам родовищ корисних копалин відкритим способом, Моб. тел. 050 317 95 86
 • Навчання з охорони надр та гідрорежимних спостережень за родовищами мінеральних вод, Моб. тел. 050 317 95 86
 
 
 
 
 

Державне підприємтсво "Закарпатський експертно-технічний центр Держпраці"

Фото за  15. Лют. 2016 р.

Будівля ДП "Закарпатський ЕТЦ"

«Тільки вчасно розпізнавши небезпеку,
ми можемо сподіватися впоратися з нею»
(Фрідріх Хайек)

ДП "Закарпатський ЕТЦ" належить до сфери управління Державної служби України з питань праці та заснований з метою забезпечення науково-технічної підтримки державного нагляду в галузі охорони праці, проведення робіт й надання послуг з питань промислової безпеки і охорони праці, які регламентуються чинним законодавством України, але на які не передбачено бюджетного фінансування.

Підприємство забезпечено сучасним випробувальним обладнанням, укомплектовано висококваліфікованими фахівцями, які виконують роботи та надають послуги на високому професійному і якісному рівні, що підтверджено відповідними сертифікатами і посвідченнями державних зразків.

Наказом Держнаглядохоронпраці України від 28.07.2004 N 179 Закарпатський експертно-технічний центр визначений уповноваженою організацією для здійснення функцій щодо устаткування підвищеної небезпеки по Закарпатській області:

 • проведення первинного технічного огляду перед введенням його в експлуатацію;
 • проведення позачергового технічного огляду у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії або пошкодження, спричинених надзвичайною ситуацією природного чи техногенного характеру;
 • ведення обліку даних про технічний стан устаткування.

Основними напрямами роботи підприємства є:

 • експертиза щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • експертиза машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки щодо відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на їх застосування;
 • експертиза (перевірка) технологічної, конструкторської, технічної документації, впровадження нових технологій, виготовлення засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці;
 • технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
 • державний технічний огляд великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів;
 • експертиза стану будівель, споруд, машин і механізмів;
 • неруйнівний контроль металу та зварних з’єднань (візуально-оптичний VT, магніто-порошковий МТ, рентгеноскопічний РТ, ультразвуковий UT) обладнання підвищеної небезпеки;
 • складання паспортів на обладнання підвищеної небезпеки;
 • проведення досліджень небезпечних та шкідливих виробничих факторів з метою атестації робочих місць;
 • навчання посадових осіб та фахівців відповідно до вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці;
 • проведення електровимірювальних та електровипробувальних робіт до 1000 В;
 • хімічний аналіз складу мінеральних та прісних вод;

Категорії робіт

pix pix pix pix pix pix

Мапа

Контакти

88000, Закарпатська область, м. Ужгород,
вул. Лесі Українки, буд.13.              
Приймальня (Vodafone):   (050) 372 05 71;
Приймальня (Київстар):    (067) 310 94 72;
Приймальня (тел./факс):   (0312) 61-36-64
Договірний відділ (тел./факс): (0312) 61-70-47
SKYPE приймальня:       zakarpat-etc
E-mail:              38015558@mail.gov.ua